Cengiz Holding

1987 yılında Cengiz İnşaat’ın kurulmasıyla altyapı projeleri yapımında faaliyet göstermeye başlayan Kuruluş, enerji ve maden sektörlerindeki girişimleriyle ve bu alanlarda gerçekleştirdiği kurumsallaşma çalışmalarıyla bugün; yıllık cirosu 6 milyar Dolar’ı aşan, 35 şirket ve iştiraki barındıran büyük bir aile.

Karayolları, köprüler, tüneller, barajlar, limanlar, demiryolları, metro, havalimanları, boru hatları, enerji santralleri, maden ve sanayi tesislerinin yapımını içeren inşaat-altyapı çalışmalarında yoğun olarak faaliyet gösteren Cengiz Holding, bu alandaki çalışmalarını Cengiz İnşaat bünyesinde gerçekleştiriyor.

2000 yılı itibariyle son teknolojik altyapı ile yeni hidrolik ve termik enerji santrallarındaki enerji yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Kuruluş, bugün elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ticaret, satış ve pazarlama ile doğalgaz dağıtım ve ticareti alanlarında yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Cengiz Holding; madencilik sektöründeki yatırımlarına, özelleştirme projesi kapsamında Eti Bakır A.Ş. ve Eti Alüminyum A.Ş.’yi bünyesine dahil ederek başladı. 2004 yılında Holding’e katılan Eti Bakır A.Ş.; Türkiye’de cevherden katot bakır üreten tek tesis. 2005 yılında ise Holding bünyesine Eti Alüminyum A.Ş.’nin katılmasıyla Türkiye’deki tek birincil alüminyum üreticisi olarak madencilik faaliyetleri ivme kazandı.