Nihal Aracı
Müzehhibe

Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu’na destek veren sanatçılarımızdan Nihal ARACI, İstanbul’da doğmuştur. 2014’te Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını, 2019’da ise FSMVÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik programını tamamlamıştır. 2014 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü “Tezhip” branşında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 2019 yılında aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmıştır. Hâlen bu görevine devam eden Nihal ARACI, yurt içi ve yurt dışı karma sergilere katılmıştır.